DU ER HER: Forskningsprojektet » Aktiviteter » D-dag - Interfacekulturens Æstetik

D-dag - Interfacekulturens Æstetik

D[igital]-dag

Interfacekulturens æstetik

21 april 2005

Kasernen, Langelandsgade 139, Lille sal

Interfacet er den digitale tidsalders centrale kulturelle form. Her mødes computerens usynlige teknologiske dimension med den menneskelige perception, interpretation og interaktion. Her bliver bits'ene til tekst, billeder, lyd og rum. Interfacet er også rammen for kunstneriske eksperimenter i feltet mellem tekst, kode, billede, lyd – en ny ramme for kunstnerisk udfoldelse, der supplerer de traditionelle (lærred, bog, optagelse, scene, rum...). Endelig er interfacet udgangspunktet for en digital kultur, som udspiller sig på nettet og i den i stigende grad digitaliserede medievirkelighed, som omgiver os.

Denne dag vil bringe os ind bag skærmen og ud i kulturen og diskutere, hvad der sker, når kulturen trænger ind i computeren og computeren bliver kulturel.

10.30 Velkomst

10.45: Lars Kiel Bertelsen:

Vindue, Spejl, Skærm: Transparensmetaforik i 'nye medier'

Det grafiske brugerinterface markedsføres i vidt omfang med henvisning til en hidtil uset transparens, som om de forskellige 'nye medier', der benytter sig af interfacet som en væsentlig komponent, for første gang tilader brugeren at overskride repræsentationens logik og træde gennem spejlet. En nærmere 'mediearkæologisk' udgravning viser imidlertid, at denne metaforik langt fra er ny; tværtimod finder vi den ifm. fotografiets fremkomst omkr. 1800, ifm. filmens fremkomst omkr. år 1900, og nu altså ifm. interfacets fremkomst omkr. år 2000. Så hvad er der på færde: Er 'nye' medier bare gamle medier i ny forklædning, eller foregriber de 'gamle' medier måske snarere de aktuelle udviklingstendenser.

11.15: Lone Koefoed Hansen & Jacob Wamberg:

Interface eller interlace?

Man kan definere interfacet som en oversættelse, der forenkler et hyperkomplekst teknologisk system, så det bliver begribeligt for en bevidsthed, der derpå får mulighed for at handle, dvs. manipulere systemet. Definitionen forudsætter et skel mellem virkelighed (mekanisk virkning) og semiosis (udveksling og tolkning af symbolske koder). Men er den dækkende i situationer, hvor menneske og teknologi i højere grad smelter sammen? Hvor ophører virkelighedens direkte, ikke-tolkende interaktion mellem genstande og kræfter, og hvor begynder den symbolske udveksling, interfacets oversættelse, hvor genstandene og kræfterne ikke blot er ’sig selv’, men henviser til noget andet? Foredraget vil udfordre ideen om, at der kan trækkes klare skel, dels ved højpandet refleksion, dels ved at analysere udvalgte kunstværker, der åbenlyst forskyder interfacets sted.

12-13 Frokost

13.00: Henrik Kaare Nielsen & Søren Pold

Kulturkamp.com – Fra åbne værker til intellektuel ejendomsret

Da den digitale kultur var ny for 10-15 år siden, blev digitale værker ofte forstået som åbne værker, der indvarslede nye relationer mellem kunstner og publikum, forfatter og læser. Ti år senere rykkede kulturindustrien ind på banen, og spørgsmålet om værkets status viste sig at være alt andet end 'akademisk'. Aktuelt ser vi en oprustning på kreative og intellektuelle rettigheder fra kulturindustriens side, som på flere måder forsøger at spærre den digitale kultur og kunst inde i et traditionelt værkbegreb, at pakke kunsten som en vare med autenticitet, originalitet og en soliditet, der hindrer, at kunstvaren kan konsumeres på andre måder end den intenderede. Vi vil dels kigge på aktuelle digital-kunstneriske praksiser og på, hvordan disse forholder sig til traditionelle værkbegreber, dels opridse et kulturteoretisk perspektiv for den aktuelle kulturkamp.

13.45 Kaffe

14.00: Morten Breinbjerg

De gamle mediers musik – Medieteknologier som materialer, musikinstrumenter og interfacemetaforer.

Oplægget vil i historisk perspektiv skitsere tre måder hvorpå gamle medieteknologier indgår i aktuelle digitale sammenhænge. For det første som lydligt materiale for nye musikalske udtryk. For det andet som instrumenter gennem forskellige former for modificeringer. For det tredje som interfacemetaforer i musiksoftware. I forlængelse af det tredje punkt vil jeg endvidere diskutere hvad det betyder for de musikalske udtryksformer at gamle medier anvendes som interfacemetaforer i sammenligning med de udtrykspotentialer som det digitale medie ellers åbner op for. F.eks. indenfor algoritmisk komposition.

14.30-15.00: Åben paneldiskussion

Konferencier: Christian Ulrik Andersen

(ca.) 15.15: Bar

Arrangør:

Forskningsprojektet Interfacekulturens æstetik:

www.interfacekultur.au.dk

Henvendelse om denne sides indhold: 
Revideret 17.02.2010